موضوع: افزودن ابزارک تب به وردپرس

خانه / موضوع: افزودن ابزارک تب به وردپرس

موضوع: افزودن ابزارک تب به وردپرس

J-Tab

ایجاد تب در وردپرس با jQuery

همانطور که میدانید با استفاده از تب ها میتوانید بخش های مختلفی را در سایت خود ایجاد کنید، میتوانید مطالب محبوب را در سایت خود نمایش دهید میتوانید یک تب مخصوص تبلیغات ایجاد کنید و مهمترین قابلیت و ویژگی تب ها آن است که با استفاده از آنها میتوانید در …

ادامه مطلب »
J-Tab

ایجاد تب در وردپرس با jQuery

همانطور که میدانید با استفاده از تب ها میتوانید بخش های مختلفی را در سایت خود ایجاد کنید، میتوانید مطالب محبوب را در سایت خود نمایش دهید میتوانید یک تب مخصوص تبلیغات ایجاد کنید و مهمترین قابلیت و ویژگی تب ها آن است که با استفاده از آنها میتوانید در …

ادامه مطلب »