موضوع: افزونه انتقال وردپرس

خانه / موضوع: افزونه انتقال وردپرس

موضوع: افزونه انتقال وردپرس

انتقال وردپرس به هاست یا دامنه ای دیگر

انتقال وردپرس به هاست یا دامنه ای دیگر

شما در مرحله اول بر روی لوکال هاست سایت وردپرس خود را ایجاد کرده و بعد از انجام عملیات و تغییرات لازم مانند: حاظر کردن آن و ایجاد چند پست یا برگه از آن نسخه پشتیبان تهیه کرده و قصد انتقال وردپرس را به هاست اصلی دارید. دسته دوم افرادی …

ادامه مطلب »
انتقال وردپرس به هاست یا دامنه ای دیگر

انتقال وردپرس به هاست یا دامنه ای دیگر

شما در مرحله اول بر روی لوکال هاست سایت وردپرس خود را ایجاد کرده و بعد از انجام عملیات و تغییرات لازم مانند: حاظر کردن آن و ایجاد چند پست یا برگه از آن نسخه پشتیبان تهیه کرده و قصد انتقال وردپرس را به هاست اصلی دارید. دسته دوم افرادی …

ادامه مطلب »