موضوع: افزونه easy custom sidebar

خانه / موضوع: افزونه easy custom sidebar

موضوع: افزونه easy custom sidebar

Add a different sidebar for each tab

نمایش سایدبار متفاوت برای هر پست و برگه

تا حالا به این موضوع فکر کرده اید که هر پست به طور اختصاصی دارای ساید بار باشد. آیا این کار امکان پذیر است؟ اگر بتوان این کار را کرد به نظر می رسد که یک کار حرفه ای و جالبی باشد آیا شما مایلید که برای هر پست ساید …

ادامه مطلب »
Add a different sidebar for each tab

نمایش سایدبار متفاوت برای هر پست و برگه

تا حالا به این موضوع فکر کرده اید که هر پست به طور اختصاصی دارای ساید بار باشد. آیا این کار امکان پذیر است؟ اگر بتوان این کار را کرد به نظر می رسد که یک کار حرفه ای و جالبی باشد آیا شما مایلید که برای هر پست ساید …

ادامه مطلب »