چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

موضوع: ترافیک گوگل مختص کاربران موبایل

خانه / موضوع: ترافیک گوگل مختص کاربران موبایل

موضوع: ترافیک گوگل مختص کاربران موبایل

افزایش ترافیک کاربران موبایل در گوگل

۵۷ درصد ترافیک گوگل مختص کاربران موبایل: اولویت همچنان با نسخه موبایل

نزدیک به بیست سال قبل وقتی که گوگل اولین بار با کامپیوترهای غول پیکر آن زمان بالا آمد کسی فکر می کرد روزی این موبایل ها باشند که گوی سبقت را از دسکتاپ های اصیل بربایند و خودشان در صدر قرار گیرند؟ موبایل ها خیلی راحت با پیشرفت تدریجی تکنولوژی …

ادامه مطلب »
افزایش ترافیک کاربران موبایل در گوگل

۵۷ درصد ترافیک گوگل مختص کاربران موبایل: اولویت همچنان با نسخه موبایل

نزدیک به بیست سال قبل وقتی که گوگل اولین بار با کامپیوترهای غول پیکر آن زمان بالا آمد کسی فکر می کرد روزی این موبایل ها باشند که گوی سبقت را از دسکتاپ های اصیل بربایند و خودشان در صدر قرار گیرند؟ موبایل ها خیلی راحت با پیشرفت تدریجی تکنولوژی …

ادامه مطلب »