پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

موضوع: تشخیص وردپرسی بودن سایت

خانه / موضوع: تشخیص وردپرسی بودن سایت

موضوع: تشخیص وردپرسی بودن سایت

5 روش شناسایی سایت های وردپرسی

۵ روش شناسایی سایت های وردپرسی

در بسیاری از مواقع با دیدن وب سایت ها مایلیم بدانیم که از چه سیستم مدیریت محتوایی استفاده کرده است و آن را شناسایی نماییم برای آنکه بتوانیم بفهمیم که آیا سایتی از سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده کرده یا خیر می توانیم از روش هایی استفاده کنیم .وردپرس یک …

ادامه مطلب »
5 روش شناسایی سایت های وردپرسی

۵ روش شناسایی سایت های وردپرسی

در بسیاری از مواقع با دیدن وب سایت ها مایلیم بدانیم که از چه سیستم مدیریت محتوایی استفاده کرده است و آن را شناسایی نماییم برای آنکه بتوانیم بفهمیم که آیا سایتی از سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده کرده یا خیر می توانیم از روش هایی استفاده کنیم .وردپرس یک …

ادامه مطلب »