موضوع: تصویر کاربران در وردپرس

خانه / موضوع: تصویر کاربران در وردپرس

موضوع: تصویر کاربران در وردپرس

user-profile-picture-wordpress-digiwp

افزودن تصویر برای کاربران با افزونه User Profile Picture

افزونه ای که امروز در دیجی وردپرس به معرفی و آموزش آن خواهیم پرداخت برای بارگذاری تصویر شناسنامه در وردپرس استفاده می شود. شاید متوجه شده باشید که در وب سایت های مختلف قسمتی برای اطلاعات نویسنده آن مطلب وجود دارد که این قسمت شامل نام، نام خانوادگی، عکس نویسنده و… می …

ادامه مطلب »
user-profile-picture-wordpress-digiwp

افزودن تصویر برای کاربران با افزونه User Profile Picture

افزونه ای که امروز در دیجی وردپرس به معرفی و آموزش آن خواهیم پرداخت برای بارگذاری تصویر شناسنامه در وردپرس استفاده می شود. شاید متوجه شده باشید که در وب سایت های مختلف قسمتی برای اطلاعات نویسنده آن مطلب وجود دارد که این قسمت شامل نام، نام خانوادگی، عکس نویسنده و… می …

ادامه مطلب »