موضوع: تغییر رنگ آدرس بار مرورگر

خانه / موضوع: تغییر رنگ آدرس بار مرورگر

موضوع: تغییر رنگ آدرس بار مرورگر

address-bar-customize

تغییر رنگ نوار آدرس در مرورگر موبایل

آیا به سایت های محبوبی مانند فیسبوک توجه کرده اید که وقتی با مرورگر موبایل وارد آنها میشوید رنگ نوار آدرس در موبایل شما تغییر میکند؟ با تغییر رنگ نوار آدرس صفحه مرورگر با سایت شما یکپارچه به نظر خواهد آمد، آیا میخواهید از این قابلیت در سایت خود استفاده …

ادامه مطلب »
address-bar-customize

تغییر رنگ نوار آدرس در مرورگر موبایل

آیا به سایت های محبوبی مانند فیسبوک توجه کرده اید که وقتی با مرورگر موبایل وارد آنها میشوید رنگ نوار آدرس در موبایل شما تغییر میکند؟ با تغییر رنگ نوار آدرس صفحه مرورگر با سایت شما یکپارچه به نظر خواهد آمد، آیا میخواهید از این قابلیت در سایت خود استفاده …

ادامه مطلب »