موضوع: تغییر نام کاربری admin در وردپرس

خانه / موضوع: تغییر نام کاربری admin در وردپرس

موضوع: تغییر نام کاربری admin در وردپرس

تغییر نام کاربری در وردپرس

تغییر نام کاربری در وردپرس

زمانی که وردپرس را نصب میکنید میتوانید هر نام کاربری دلخواهی را برای آن انتخاب کنید وطبق پیشنهادات همه وردپرس کاران با تجربه از کلمه admin یا نام هایی که قابلیت تشخصی آسان دارند استفاده نکنید چرا که یک مرحله کار هکر را جلو می اندازیم این یک مورد امنیتی …

ادامه مطلب »
تغییر نام کاربری در وردپرس

تغییر نام کاربری در وردپرس

زمانی که وردپرس را نصب میکنید میتوانید هر نام کاربری دلخواهی را برای آن انتخاب کنید وطبق پیشنهادات همه وردپرس کاران با تجربه از کلمه admin یا نام هایی که قابلیت تشخصی آسان دارند استفاده نکنید چرا که یک مرحله کار هکر را جلو می اندازیم این یک مورد امنیتی …

ادامه مطلب »