موضوع: تولید محتوا و لینک سازی

خانه / موضوع: تولید محتوا و لینک سازی

موضوع: تولید محتوا و لینک سازی

اشتباهات در سئو و تجارت الکترونیک

حواستان به این اشتباهات در سئو و تجارت الکترونیک باشد!

اگر نگاهی به اکثر وب سایت های فروشگاه یا همان فروشگاه های اینترنتی بیندازیم وضعیت امیدوارکننده ای را نمی بینیم. غیر از وب سایت های فروشگاهی مطرح کشور که در صفحه یک نتایج گوگل قرار دارند باقی هزاران سایت فروشگاهی هنوز نتوانستند بین هزینه های نگهداری و پشتیبانی سایت و …

ادامه مطلب »
اشتباهات در سئو و تجارت الکترونیک

حواستان به این اشتباهات در سئو و تجارت الکترونیک باشد!

اگر نگاهی به اکثر وب سایت های فروشگاه یا همان فروشگاه های اینترنتی بیندازیم وضعیت امیدوارکننده ای را نمی بینیم. غیر از وب سایت های فروشگاهی مطرح کشور که در صفحه یک نتایج گوگل قرار دارند باقی هزاران سایت فروشگاهی هنوز نتوانستند بین هزینه های نگهداری و پشتیبانی سایت و …

ادامه مطلب »