پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

موضوع: جایگزین کردن متن در وردپرس

خانه / موضوع: جایگزین کردن متن در وردپرس

موضوع: جایگزین کردن متن در وردپرس

نحوه قرار دادن تبلیغ ثابت گوشه سایت

جایگزین کردن متن با لینک در کل سایت با افزونه

جایگزین کردن متن در وردپرس با لینک عملی است که در سایت می توان انجام داد و به این عمل  search and replace  گفته می شود  اگر شما هم به هر دلیلی می خواهید در قالب وردپرس خود برخی لینک ها یا متن ها را تغییر دهید ، باید تا …

ادامه مطلب »
find-and-replace-text-on-wp

جایگزین کردن یک متن یا لینک با یک کلیک در دیتابیس وردپرس

آیا میخواهید در وردپرس یک جستجوی عظیم انجام دهید؟ هر زمانی که بخواهید به یافتن و جایگزین کردن یک متن یا لینک در وردپرس بپردازید میتوانید از یک افزونه استفاده کنید و یا با استفاده از یک کوئری در وردپرس تنها با یک کلیک این کار را انجام دهید. پس …

ادامه مطلب »
replace-text-with-plugin-on-wp-db

یافتن و جایگزین کردن یک متن در وردپرس با استفاده از افزونه

آیا میخواهید در سایت وردپرس خود به یافتن و جایگزین کردن یک متن بپردازید؟ اخیرا یکی از کاربران سوالی پرسیده بود که چگونه بدون استفاده از کوئری و کدنویسی میتوانیم در سایت وردپرس خود به یافتن و جایگزین کردن یک متن یا لینک بپردازیم؟ بسیاری از تازه کار ها با …

ادامه مطلب »
نحوه قرار دادن تبلیغ ثابت گوشه سایت

جایگزین کردن متن با لینک در کل سایت با افزونه

جایگزین کردن متن در وردپرس با لینک عملی است که در سایت می توان انجام داد و به این عمل  search and replace  گفته می شود  اگر شما هم به هر دلیلی می خواهید در قالب وردپرس خود برخی لینک ها یا متن ها را تغییر دهید ، باید تا …

ادامه مطلب »
find-and-replace-text-on-wp

جایگزین کردن یک متن یا لینک با یک کلیک در دیتابیس وردپرس

آیا میخواهید در وردپرس یک جستجوی عظیم انجام دهید؟ هر زمانی که بخواهید به یافتن و جایگزین کردن یک متن یا لینک در وردپرس بپردازید میتوانید از یک افزونه استفاده کنید و یا با استفاده از یک کوئری در وردپرس تنها با یک کلیک این کار را انجام دهید. پس …

ادامه مطلب »
replace-text-with-plugin-on-wp-db

یافتن و جایگزین کردن یک متن در وردپرس با استفاده از افزونه

آیا میخواهید در سایت وردپرس خود به یافتن و جایگزین کردن یک متن بپردازید؟ اخیرا یکی از کاربران سوالی پرسیده بود که چگونه بدون استفاده از کوئری و کدنویسی میتوانیم در سایت وردپرس خود به یافتن و جایگزین کردن یک متن یا لینک بپردازیم؟ بسیاری از تازه کار ها با …

ادامه مطلب »