موضوع: دو زبانه سازی بخش مدیریت

خانه / موضوع: دو زبانه سازی بخش مدیریت

موضوع: دو زبانه سازی بخش مدیریت

تغییر زبان کنترل پنل وردپرس

تغییر زبان کنترل پنل وردپرس

همه ما می دانیم که وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای انگلیسی ( زبان اصلی ) می باشد ولی می تواند چند زبان را به خود اختصاص دهد چرا که شما به راحتی می توانید سیستم مدیریت وردپرس و خود سایت را به اکثر زبان های دنیا تغییر دهید یکی از …

ادامه مطلب »
تغییر زبان کنترل پنل وردپرس

تغییر زبان کنترل پنل وردپرس

همه ما می دانیم که وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای انگلیسی ( زبان اصلی ) می باشد ولی می تواند چند زبان را به خود اختصاص دهد چرا که شما به راحتی می توانید سیستم مدیریت وردپرس و خود سایت را به اکثر زبان های دنیا تغییر دهید یکی از …

ادامه مطلب »