موضوع: رفع مشکل الگوهای قدیمی ووکامرس

خانه / موضوع: رفع مشکل الگوهای قدیمی ووکامرس

موضوع: رفع مشکل الگوهای قدیمی ووکامرس

woocommerce-fix-error-wrong-samples

رفع خطای (پوسته شما دارای الگوهای قدیمی ووکامرس میباشد)

بسیاری از افراد ممکن است پس از نصب قالب خود بر روی ووکامرس با یک خطا مواجه شوند که پیام آن (پوسته شما دارای الگوهای قدیمی ووکامرس میباشد) است. خب اگر میخواهید به رفع این خطا در فروشگاه خود بپردازید باید بدانید که این مطلب مخصوص شما نوشته شده است. …

ادامه مطلب »
woocommerce-fix-error-wrong-samples

رفع خطای (پوسته شما دارای الگوهای قدیمی ووکامرس میباشد)

بسیاری از افراد ممکن است پس از نصب قالب خود بر روی ووکامرس با یک خطا مواجه شوند که پیام آن (پوسته شما دارای الگوهای قدیمی ووکامرس میباشد) است. خب اگر میخواهید به رفع این خطا در فروشگاه خود بپردازید باید بدانید که این مطلب مخصوص شما نوشته شده است. …

ادامه مطلب »