پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷
09108670913 09199912950

موضوع: سئو مطالب

خانه / موضوع: سئو مطالب

موضوع: سئو مطالب

کدام نوع محتوا برای سئو مطالب بهتر است؟

محتوا بلند یا طولانی؟ کدام یک برای سئو مطالب بهتر است؟

هر مطلبی که در سایت منتشر می کنیم باید چه تعداد کاراکتر داشته باشد؟ محتوا بلند باشد یا طولانی؟ اگر میانگینی بین تمام مطالب پیدا کنیم و یک مطلب با اندازه متوسط بنویسیم بهتر نیست؟ اگر گوگل مطالب بلند و طولانی را برای سئو مطالب قبول دارد پس چه طور …

ادامه مطلب »
کدام نوع محتوا برای سئو مطالب بهتر است؟

محتوا بلند یا طولانی؟ کدام یک برای سئو مطالب بهتر است؟

هر مطلبی که در سایت منتشر می کنیم باید چه تعداد کاراکتر داشته باشد؟ محتوا بلند باشد یا طولانی؟ اگر میانگینی بین تمام مطالب پیدا کنیم و یک مطلب با اندازه متوسط بنویسیم بهتر نیست؟ اگر گوگل مطالب بلند و طولانی را برای سئو مطالب قبول دارد پس چه طور …

ادامه مطلب »