پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

موضوع: سئو و تجارت الکترونیک

خانه / موضوع: سئو و تجارت الکترونیک

موضوع: سئو و تجارت الکترونیک

اشتباهات در سئو و تجارت الکترونیک

حواستان به این اشتباهات در سئو و تجارت الکترونیک باشد!

اگر نگاهی به اکثر وب سایت های فروشگاه یا همان فروشگاه های اینترنتی بیندازیم وضعیت امیدوارکننده ای را نمی بینیم. غیر از وب سایت های فروشگاهی مطرح کشور که در صفحه یک نتایج گوگل قرار دارند باقی هزاران سایت فروشگاهی هنوز نتوانستند بین هزینه های نگهداری و پشتیبانی سایت و …

ادامه مطلب »
اشتباهات در سئو و تجارت الکترونیک

حواستان به این اشتباهات در سئو و تجارت الکترونیک باشد!

اگر نگاهی به اکثر وب سایت های فروشگاه یا همان فروشگاه های اینترنتی بیندازیم وضعیت امیدوارکننده ای را نمی بینیم. غیر از وب سایت های فروشگاهی مطرح کشور که در صفحه یک نتایج گوگل قرار دارند باقی هزاران سایت فروشگاهی هنوز نتوانستند بین هزینه های نگهداری و پشتیبانی سایت و …

ادامه مطلب »