موضوع: فایل های وردپرس

خانه / موضوع: فایل های وردپرس

موضوع: فایل های وردپرس

معرفی فایل های اصلی وردپرس

معرفی فایل های اصلی وردپرس و پوسته ها

ما در این مقاله سعی داریم که فایل های تشکیل دهنده وردپرس را به شما کاربران  عزیز معرفی کنیم که  این مبحث در راستای خودش  بسیار مهم و کاربردی است.کاربران  عزیز اصلی ترین فایل های تشکیل دهنده وردپرس function.php و همچنین style.css است.در این دو فایل توابع اصلی وردپرس و …

ادامه مطلب »
معرفی فایل های اصلی وردپرس

معرفی فایل های اصلی وردپرس و پوسته ها

ما در این مقاله سعی داریم که فایل های تشکیل دهنده وردپرس را به شما کاربران  عزیز معرفی کنیم که  این مبحث در راستای خودش  بسیار مهم و کاربردی است.کاربران  عزیز اصلی ترین فایل های تشکیل دهنده وردپرس function.php و همچنین style.css است.در این دو فایل توابع اصلی وردپرس و …

ادامه مطلب »