موضوع: فشرده سازی وردپرس

خانه / موضوع: فشرده سازی وردپرس

موضوع: فشرده سازی وردپرس

check-and-enable-gzip-compression-wordpress-digiwp

افزایش سرعت و فشرده سازی در وردپرس GZIP compression

اگر شما هم یک وب سایت دارید و حتماً در آن اطلاعات وارد می کنید می دانید که برای وارد کردن این اطلاعات و نوشته ها چه فضایی از پایگاه داده اشغال می شود و احتمالاً وردپرس سرعت غیر قابل قبولی هم دارد. برای این که شما بتوانید در اشغال …

ادامه مطلب »
check-and-enable-gzip-compression-wordpress-digiwp

افزایش سرعت و فشرده سازی در وردپرس GZIP compression

اگر شما هم یک وب سایت دارید و حتماً در آن اطلاعات وارد می کنید می دانید که برای وارد کردن این اطلاعات و نوشته ها چه فضایی از پایگاه داده اشغال می شود و احتمالاً وردپرس سرعت غیر قابل قبولی هم دارد. برای این که شما بتوانید در اشغال …

ادامه مطلب »