موضوع: مخفی کردن نوار ابزار مدیریت

خانه / موضوع: مخفی کردن نوار ابزار مدیریت

موضوع: مخفی کردن نوار ابزار مدیریت

عدم نمایش نوار ابزار در وردپرس

عدم نمایش نوار ابزار در وردپرس

گاهی اوقات بهتر است محدودیت هایی را در سایت خود ایجاد کنیم و شاید بارها برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که قالب وردپرس جدیدی را روی وردپرس خود نصب کرده باشید و مشاهده کنید که نوار ابزار وردپرس در قالبی که به تازگی نصب کرده اید به نمایش در …

ادامه مطلب »
عدم نمایش نوار ابزار در وردپرس

عدم نمایش نوار ابزار در وردپرس

گاهی اوقات بهتر است محدودیت هایی را در سایت خود ایجاد کنیم و شاید بارها برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که قالب وردپرس جدیدی را روی وردپرس خود نصب کرده باشید و مشاهده کنید که نوار ابزار وردپرس در قالبی که به تازگی نصب کرده اید به نمایش در …

ادامه مطلب »