منو

موضوع: ویرایش کلمات پیش فرض وردپرس

خانه / موضوع: ویرایش کلمات پیش فرض وردپرس

موضوع: ویرایش کلمات پیش فرض وردپرس

تغییر کلمات پیش فرض وردپرس

تغییر کلمات پیش فرض وردپرس

سفارشی سازی و یا ویرایش بخش هایی از سایت برای هر کسی ممکن است لازم باشد چه در مواقعی که ویرایش موردی برای رفع خطا یا ناسازگاری بوده باشد یا از روی دلخواهی همواره بسیاری از ما مایلیم تا تغییرات اساسی را در سایت خود ایجاد کرده و پیشخوان سایت …

ادامه مطلب »
تغییر کلمات پیش فرض وردپرس

تغییر کلمات پیش فرض وردپرس

سفارشی سازی و یا ویرایش بخش هایی از سایت برای هر کسی ممکن است لازم باشد چه در مواقعی که ویرایش موردی برای رفع خطا یا ناسازگاری بوده باشد یا از روی دلخواهی همواره بسیاری از ما مایلیم تا تغییرات اساسی را در سایت خود ایجاد کرده و پیشخوان سایت …

ادامه مطلب »