پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

موضوع: ویروسی شدن سایت

خانه / موضوع: ویروسی شدن سایت

موضوع: ویروسی شدن سایت

error-deceptive-site-ahead-wordpress-digiwp

نحوه ی بر طرف کردن خطای Deceptive site ahead

امروز در دیجی وردپرس می خواهیم درباره نحوه ی بر طرف کردن خطای Deceptive site ahead صحبت کنیم. شما به عنوان مدیر یک وب سایت وردپرس احتمال دارد با پیغام Deceptive site ahead و یا This Site contains harmful programs رو به رو شده باشید. که معنی پیغام ها این است که گوگل در وب …

ادامه مطلب »
error-deceptive-site-ahead-wordpress-digiwp

نحوه ی بر طرف کردن خطای Deceptive site ahead

امروز در دیجی وردپرس می خواهیم درباره نحوه ی بر طرف کردن خطای Deceptive site ahead صحبت کنیم. شما به عنوان مدیر یک وب سایت وردپرس احتمال دارد با پیغام Deceptive site ahead و یا This Site contains harmful programs رو به رو شده باشید. که معنی پیغام ها این است که گوگل در وب …

ادامه مطلب »