دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

موضوع: چگونه از سایت خود بک آپ بگیریم

خانه / موضوع: چگونه از سایت خود بک آپ بگیریم

موضوع: چگونه از سایت خود بک آپ بگیریم

way-back-machine-archive

نحوه ایجاد فایل پشتیبان با استفاده از Wayback Machine

بعضی مواقع ممکن است در ایجاد فایل پشتیبان یا بک آپ از سایت با مشکل مواجه شوید و ممکن است بازگرداندن پست ها و صفحات به حالت خود به کاری پر از چالش و سختی تبدیل شود. خوشبختانه با استفاده از Wayback Machine میتوانید به راحتی ایجاد فایل پشتیبان و آرشیو از …

ادامه مطلب »
way-back-machine-archive

نحوه ایجاد فایل پشتیبان با استفاده از Wayback Machine

بعضی مواقع ممکن است در ایجاد فایل پشتیبان یا بک آپ از سایت با مشکل مواجه شوید و ممکن است بازگرداندن پست ها و صفحات به حالت خود به کاری پر از چالش و سختی تبدیل شود. خوشبختانه با استفاده از Wayback Machine میتوانید به راحتی ایجاد فایل پشتیبان و آرشیو از …

ادامه مطلب »