موضوع: کنسول گوگل

خانه / موضوع: کنسول گوگل

موضوع: کنسول گوگل

گزارشات کنسول گوگل

نحوه خواندن و آنالیز داده ها و گزارشات کنسول گوگل (۱)

احتمالا کاربران تازه وارد وردپرس با دیدن کنسول گوگل، خصوصا وقتی که همه اطلاعات آن به زبان انگلیسی نوشته شده و از همه مهم تر دارای اصطلاحات تخصصی است آرزو می کنند ای کاش آشنایی و استفاده از همه چیز به اندازه وردپرس مثل آب خوردن راحت بود. اتفاقا آرزوی …

ادامه مطلب »
گزارشات کنسول گوگل

نحوه خواندن و آنالیز داده ها و گزارشات کنسول گوگل (۱)

احتمالا کاربران تازه وارد وردپرس با دیدن کنسول گوگل، خصوصا وقتی که همه اطلاعات آن به زبان انگلیسی نوشته شده و از همه مهم تر دارای اصطلاحات تخصصی است آرزو می کنند ای کاش آشنایی و استفاده از همه چیز به اندازه وردپرس مثل آب خوردن راحت بود. اتفاقا آرزوی …

ادامه مطلب »