موضوع: افزونه خبرخوان وردپرس

خانه / موضوع: افزونه خبرخوان وردپرس

موضوع: افزونه خبرخوان وردپرس

افزونه های مفید برای ایجاد rss وردپرس

افزونه های مفید برای ایجاد rss وردپرس

آر اس اس RSS فرمت استاندارد فید در قالب نسخه های متفاوت است. کلمه آر اس اس RSS سر واژه عبارت Rich Site Summary به معادل چکیده خلاصه سایت می باشد . یکی از قسمت های کاربردی سایت خوراک سایت یا Rss Feed در سایت‌های وردپرسی می باشد که مطالب …

ادامه مطلب »
افزونه های مفید برای ایجاد rss وردپرس

افزونه های مفید برای ایجاد rss وردپرس

آر اس اس RSS فرمت استاندارد فید در قالب نسخه های متفاوت است. کلمه آر اس اس RSS سر واژه عبارت Rich Site Summary به معادل چکیده خلاصه سایت می باشد . یکی از قسمت های کاربردی سایت خوراک سایت یا Rss Feed در سایت‌های وردپرسی می باشد که مطالب …

ادامه مطلب »